O Starovercih

Stik: drustvo.staroverci [at] gmail.com

Društvo Slovenski staroverci
Magajnova ulica 1
1231 Ljubljana Črnuče

TRR: SI56 6100 0000 7891 394, Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana

Davčna številka: 69341249 (nismo davčni zavezanci)
Matična: 4062817000

Podatki o društvu

Društvo Slovenski staroverci
Magajnova ulica 1
1231 Ljubljana Črnuče

drustvo.staroverci [at] gmail.com

Predsednik društva: Nejc Petrič, Tel.  068617811

Podpredsednica društva: Irena Urankar

Facebook skupina Slovenski staroverci.

Urednik Facebook skupine Matija Kenda

Davčna številka: 69341249 (nismo davčni zavezanci)

Matična: 4062817000

TRR: SI56 6100 0000 7891 394, (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Včlanitev v društvo

V društvo so vabljeni vsi, ki se strinjajo z društvenim statutom in plačajo letno članarino. Prosimo, da se za včlanitev obrnete na naš spletni naslov info[at]staroverci.si, na kar vam pošljemo prijavnico s statutom. Na naš bančni račun boste nakazali članarino in poslali izpolnjeno in podpisano vpisnico. Ko bodo izponjeni vsi pogoji za včlanitev, boste tudi uradno postali član/ica društva z vsemi ugodnostmi.

Podpora in donacije

Društvo Staroverci ima povezovalno vlogo in združuje na področju Slovenije mnoge različne posameznice in posameznike, ki jih zanima stara vera in slovanska mitologija. Prav tako Društvo vabi k sodelovanju vse simpatizerje in druga sorodna društva in organizacije, ki jih zanima naš program in dejavnosti. Kdor želi podpreti društvo je vabljen k donacijam in k navezavi stika z društvom. Zaradi nizke letne članarine, člani že sedaj v skladu s svojimi možnostmi pogosto plačajo višji znesek od sprejete članarine.

Društvene dejavnosti

Po desetih letih javnega neformalnega delovanja, se je v začetku pomladi 2014 formalno registriralo društvo Slovenski staroverci. Skozi zadnja leta smo vzpostavili mnogo kontaktov in prijateljskih stikov z mnogimi podobno mislečimi in navdušenci nad staro vero ter slovansko mitologijo. Skupaj smo prišli do točke, ko smo ugotovili, da je čas za formalno registracijo, kar nam bo olajšalo prihodnje delovanje in izvajanje novih dejavnosti. Društvo NI verska organizacija in v svoje vrste vabi vse, ki jih zanima stara vera in slovanska mitologija ne glede na narodnost ali versko prepričanje.

Poslanstvo Društva Slovenski staroverci je organiziranje in promoviranje staroverstva ter tradicionalnih praznovanj v Republiki Sloveniji. Društvo svoje poslanstvo izvaja s tem, da sledi načelom spoštovanja dediščine, strokovnosti, kooperativnosti, javnosti delovanja, obrednosti in etičnosti.

Društvo sodeluje z organizacijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s staroversko in predkrščansko kulturo Slovencev in ostalih Slovanov ter drugih kultur, ki so medsebojno vplivale ena na drugo.

Društvo seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva in se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel pri delovanju društva, posebej načela resnicoljubnosti, strpnosti in nenasilja in s tem prispeva k globinski spravi, ki lahko izhaja samo iz poznavanja preteklosti. Na ta način društvo deluje v interesu najširše javnosti. Društvo stremi k medgeneracijskemu dialogu in prispeva k strpnosti in narodni spravi.

Svoje poslanstvo uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

• skrbi za dvig splošne ozaveščenosti o starih verah na območju Republike Slovenije in o slovanski mitologiji nasploh
• skrbi za promocijo slovenske stare vere, slovanskih bogov, običajev in simbolov
• krepi zanimanje za staroverske tradicije in ljudsko dediščino
• ovrednoti sveta mesta, ki so bila pomembna za staroverstvo
• organizira predavanja, posvetovanja, razprave, seminarje in konference za svoje člane in najširšo domačo in mednarodno zainteresirano javnost
• organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako spodbuja zanimanje javnosti za slovensko staroverstvo in slovansko mitologijo
• sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov,
• zalaga in izdaja poljudne, strokovne, znanstvene in dokumentarne publikacije s področja dejavnosti društva,
• spodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva,
• spodbuja in podpira intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov
• uveljavlja pošteno, resnicoljubno delo, vzajemnost in iskrenost, spodbuja posameznika in obenem krepi pomen skupnosti

Naša vizija je ponovno vzpostaviti tako intimno kot množično ljudsko zvez s starodavnim izročilom naših prednikov in z našimi duhovnimi koreninami.

Načrtovane dejavnosti in projekti

V pripravi je izid knjige Jožeta Karlovška (1900-1963) Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe (ostala v rokopisu leta 1963). Več informacij sledi. O Jožetu Karlovšku si lahko več preberete v rubriki Kultura: slikarstvo.

Neformalno delovanje 2005-2014

Začetki neformalnega združenja nekaterih posameznikov, ki nas je pritegnila stara vera segajo v leto 2005. V tem letu smo prvič organizirali praznovanje ob zimskem sončnem obratu, Koljadi oziroma Božiču. Kasneje smo se začeli povezovati najprej znotraj Slovenije, kjer smo spoznali vedno več posameznikov ali celo skupin, ki so se zanimali poljudno, duhovno ali strokovno za duhovno preteklost naših korenin. Z leti smo pogledali tudi čez mejo in spoznali kolege najprej na nam bližnjem Balkanu, Hrvate in Srbe, kasneje pa tudi ostale Slovane in druge Evropejce, tako da smo danes povezani z mnogimi podobnimi društvi, združenji ali posamezniki med Jadranom, Baltikom in Črnim morjem.

Večino naše dejavnosti je dostopne v arhivu po posameznih letih na naši spletni strani http://www.staroverci.si. Naj omenimo samo nekatere med njimi. Leta 2009 smo poslali javno pismo ministru za šolstvo s pobudo, da se v učne načrte enakovredno k ostalim mitologijam vključi tudi slovanska stara vera. V istem letu smo gostili na gradu Struga konferenco in zasedanje veča rodno vere Slovanov na temo Triglava (gostje so bili iz Srbije, Rusije, Poljske, Bolgarije in Ukrajine), leto kasneje pa izdali zbornik prispevkov s konference Triglav: religiozni pomen pri Slovanih. Prav tako smo bili v letu 2009 soorganizator pri organizaciji razstave Stara vera in slovansko izročilo v Idriji. Od leta 2009 naprej vsako leto izhaja Staroverski koledar umetnice Irene Urankar. V letu 2010 je bila otvoritev Staroverske sobe na gradu Struga, kjer si je bilo mogoče znotraj živega muzeja ogledati slike na temo slovanske mitologije. 2012 smo priredili Večer poezije na temo stare vere ob Velesovem dnevu, ki nas je presenetil z velikim odzivom. Nekatere pesmi so bile kasneje objavljene v tematski številki časopisa Prebujenje zavesti (ostale so na spletni strani), ki je bila namenjena slovanski mitologiji in smo vsebino prispevali staroverci. Leta 2012 je izšla tudi knjiga našega člana, Borisa Čoka »V siju mesečine« in leto kasneje knjiga Matjaža Anžurja »Zgodovina slovenske mitologije«. Vsako leto smo priredili tudi štiri za javnost odprta praznovanja ob enakonočjih in sončnih obratih. Mnogi med aktivnimi člani smo že imeli in še vedno imamo predavanja o staroverstvu (ne današnji religiji rodnoverju) v osnovnih šolah, knjižnicah in drugih zainteresiranih institucijah. Večkrat so nas opazili tudi mediji in raziskovalci in o nas napisali prispevke v časnikih (Delo, Nedelo, Dnevnik, Primorske novice, Misteriji, RTV Slovenija-razne oddaje,…), strokovnih revijah (Etnolog, prispevek v knjigi Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe) in seminarskih nalogah ter diplomskih delih.

Mnogo člankov smo objavili tudi na naši spletni strani http://www.staroverci.si o mitologiji, zgodovini, izročilu, etnoastronomiji, etnobotaniki, simbolih, slovanskih bogovih, mitologiji v leposlovju, slikarstvu, poeziji, glasbi in ostali umetnosti. Objavili smo tudi intervjuje z zaslužnimi osebami za promocijo stare vere ali modernega rodnoverja ter redno objavljali novice iz Slovenije in tujine o slovanski stari veri in kulturi ter z objavami člankov popularizirali znanost, ki proučuje staro vero oziroma mitologijo z različnih področij.

Advertisements