Jože Karlovšek (1900-1963)

Jože Karlovšek se je rodil 12. februarja 1900 v Šmarjeti, šolanje je nadaljeval na srednji tehniški šoli v Ljubljani, kjer je leta 1923 maturiral in postal stavbenik. Karlovška štejemo med pomembne proučevalce slovenske ljudske ornamentike, med narodopisce, stavbenike in likovne ustvarjalce. Po stroki je Karlovšek bil gradbenik, na njegovo dekorativno slikarstvo pa je vplival tudi Maksim Gaspari. Napisal je številne knjige in strokovne članke o ornamentiki in stavbarstvu, v Ljubljani pa je po vojni poučeval na srednji gradbeni šoli. Napisal je več razprav in knjig: Slovenska hiša (v dveh zvezkih, 1927 in 1928), Slovenski ornament (v dveh zvezkih; 1935 s podnaslovom Zgodovinski razvoj in 1937 s podnaslovom Ljudski in obrtniški izdelek), Umetnostna obrt: Splošen razvoj in naš slog (1938), Slovenski domovi (1939) in razpravo o lončarstvu na Slovenskem.

Continue reading “Jože Karlovšek (1900-1963)”

Advertisements

Mitološke raziskave Jožeta Karlovška v besedi in sliki

Matjaž Brojan

Kratko življenje in delo Domžalčana Jožeta Karlovška (1900–1963) je bilo izpolnjeno s strastjo raziskovanja vsega tistega, kar se mu je zdelo v slovanski pokrajini lépo in vredno. Kot gradbenik se je poleg raziskovanja slovenske – zvečine lesene – stavbne dediščine usmeril v slovenski ornament, ki ga je raziskoval in soustvarjal vse življenje. Ugotoviti smemo, da je prav ornamentu Karlovšek namenil največ svojih ustvarjalnih moči – v risanje in oblikovanje množice elementov ornamenta in kompozicij je vnesel manično voljo, moč, inventivnost in popolno osebno predanost.

Continue reading “Mitološke raziskave Jožeta Karlovška v besedi in sliki”