Druga izdaja knjige Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe

Z veseljem sporočamo našim bralcem, da je bila pred dnevi ponatisnjena knjiga Jožeta Karlovška “Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe”. Karlovškovo bajeslovje je prva ilustrirana slovenska mitologija, ki je bila napisana že leta 1959, a izdana šele konec leta 2016.
druga izdaja

Jože Karlovšek je bil na Slovenskem prvi, ki je v sliki in besedi predstavil slovensko bajeslovje, kakor ga je kot umetnik sam videl. Knjiga je ostala neobjavljena več kot pol stoletja. Več o samem avtorju: https://staroverci.si/2016/12/04/joze-karlovsek-1900-1963/

Knjiga ima 224 strani, ki zajema 48 črno-belih slik in 13 barvnih slik bajeslovnih podob. Vse slike so delo Jožeta Karlovška. Knjigo je izdalo naše društvo samostojno, za tisk smo jo oblikovno in vsebinsko pripravili člani društva. Knjiga je razdeljena na tri dele: najprej uredniški komentar, nato je celotna knjiga Jožeta Karlovška (1900-1963) iz leta 1959 skupaj s slikami, h kateri je predgovor napisal etnolog Niko Kuret (1906-1995), prva tri poglavja pa etnolog Ivan Grafenauer (1880-1964), v tretjem delu pa sta dva strokovna komentarja, in sicer etnologinje Monike Kropej iz ZRC SAZU in umetnostnega zgodovinarja Boštjana Kenda.

Naročila knjige po ceni 25 evrov + poštnina na drustvo.staroverci@gmail.si

Advertisements